Εργατικά - Συνταξιοδοτικά

Μέσα στα πλαίσια των συνεχών διαθρωτικών αλλαγών που επιτάσσει η δημοσιοοικονομική προσαρμογή της χωράς μας, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελέτης συνταξιοδότησης και χρηματοοικονομικής ανάλυσης της κάθε περίπτωσης με στόχο το μέγιστο όφελος του κάθε ασφαλισμένου και τον έλεγχο των προϋποθέσεων που απαιτούνται ανά φορέα ασφάλισης για την χορήγηση κύριας και επικουρικής σύνταξης.
 • -Εκπόνηση μελέτης συνταξιοδότησης και χρηματοοικονομικής ανάλυσης της κάθε περίπτωσης, με στόχο το μέγιστο όφελος του κάθε ασφαλισμένου.
  -
  Συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων που απαιτούνται ανά φορέα κύριας ασφάλισης
  -
  Εκπροσώπηση σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επιτροπές των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης όπου αυτό απαιτείται.
  -
  Προσωπική παρακολούθηση της πορείας συνταξιοδότησης