Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Αναλαμβάνουμε την αποτελεσματική φορολογική διαχείριση των υποχρεώσεων σας προς το κράτος.
  1. -Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  2. -Σύνταξη και υποβολή περουσιολογίου
  3. -Τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
  4. -Παροχή συμβουλών διαχείρισης της φοροδοτικής ικανότητας
    (Tax Management)
  5. -Σύνταξη εντύπων πόθεν έσχες