ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων και στοιχείων με τη χρήση σύγχρονων προγραμμάτων λογιστικής παρακολούθησης, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.